Průběh restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále zámku Kunštát

V průběhu podzimních měsíců roku 2020 bylo dokončeno restaurování intarsované parketové podlahy, restaurátoři odvedli skvělou práci, za což jim patří velké poděkování. 

V tomtéž období rovněž pokračovali práce v pražském ateliéru společnosti Theodorik s.r.o., na pěti barokních portrétech rytířů Řádu Zlatého rouna. Restaurátoři postupně všechny obrazy kompletně vyčistili od starých laků a přemaleb a odstranili staré přelepy. Následně byly na okrajích všech obrazů provedeny stripy a ze zadní strany byly obrazy zpevněny bevou. V současné době restaurátoři realizují na všech obrazech nové vytmelovaní a barevné retuše.