Návštěvní doba

1. Reprezentační prostory jižního křídla (základní okruh)

Období Dny Hodiny
2. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Interiéry zařízené původním vybavením seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Absence novodobých úprav dodává vnitřním prostorám zcela jedinečný autentický výraz. Prohlídková trasa probíhá v rozsahu prvního a druhého patra...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. V erbu tří pruhů (výběrový okruh I)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Výstavní expozice instalovaná ve středověkých a renesančních částech zámku mapuje čtyři století historie rodu na pozadí dějin Moravy a oslnivé rytířské kultury urozených válečníků, stavitelů hradů, zakladatelů klášterů, zemských úředníků a dvořanů.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Hrad (výběrový okruh II)

Období Dny Hodiny
1. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Výběrový prohlídkový okruh „Hrad“ návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného stavebněhistorického průzkumu, a to formou jednotlivých zastavení:...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Život na středověkém hradě I (školní okruh I)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Výukový program pro I. stupeň základní školy

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Život na středověkém hradě II (školní okruh II)

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Výukový program pro II. stupeň základní školy

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Privátní hraběcí pokoje v západním a severním křídle objektu Horního zámku (mimořádný okruh)

Období Dny Hodiny
1. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Noční kastelánské prohlídky představí návštěvníkům dnes běžně nepřístupné prostory privátních hraběcích a hostinských pokojů. Prohlídková trasa probíhá v rozsahu druhého a prvního patra západního a severního křídla zámku.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu